Persoon

Ate Cornelis Jozef Dijkstra

Functie: Bioloog

Geboren: 1947

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Groningen 1947) Veldbioloog, onderzoeker en publicist, autodidact met encyclopedische kennis op het gebied van Drentse flora en fauna en daarbij behorende cultuurhistorie.

Wonend te Assen. Studeerde in de periode 1966-1970 aan de G.A. van Swieten Middelbare Tuinbouwschool te Frederiksoord. Naast de studie werd, samen met een groep gelijkgezinde studiegenoten onder wie Arend Jan van Dijk, veel tijd besteed aan natuur-, en dan met name vogelonderzoek in Zuidwest-Drenthe. Deze losse groep ging wat later in meer geïnstitutionaliseerde vorm door het leven als de afdeling Frederiksoord van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN).

Na de studieperiode eerst als vogelonderzoeker, later als vegetatieonderzoeker werkzaam bij de Provincie Drenthe. Dijkstra heeft een breed interessegebied. Hij publiceerde zowel op het gebied van flora als fauna van Drenthe. (Mede)initiatiefnemer en medeoprichter van de Werkgroep Florakartering Drenthe en de Vlinderwerkgroep Drenthe. Medeauteur van ondermeer de volgende publicaties: Milieukartering Drenthe 1974-1978 deel 4 vegetatiekaart (1992), Natuur in Drenthe (1992), Dagvlinders in Drenthe (1992, 2003 in voorb.), Atlas van de Drentse Flora (1999). Op vogelgebied artikelen in het blad Drentse vogels. In de publicaties is ook veel onderzoeksmateriaal verwerkt dat in Drenthe werd verzameld.