Persoon

Arend Jan van Dijk

Functie: Ornitholoog

Geboren: 1948

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Heemstede 1948) Ornitholoog, onderzoeker, publicist, coördinator van vogelinventarisaties en monitoringsonderzoek, autodidact.

Lange termijnontwikkelingen in de vogelstand, waarin effecten van veranderingen in het klimaat, landschap en beheer zichtbaar worden, vormen het doel van zijn onderzoek. Systematisch telwerk, stug volhouden en je niet laten leiden door de waan van de dag, vormen daarbij zijn credo. Onderzoeksresultaten uit Zuidwest-Drenthe sinds 1966 hebben bijgedragen tot veranderingen in de inrichting en het beheer van (natuur)gebieden en zijn landelijk en internationaal vermaard.

Tussen 1974 en 1980 was Van Dijk in dienst van de Provincie Drenthe en nauw betrokken bij de milieukartering, waarmee voor het eerst de Drentse broedvogelbevolking in beeld werd gebracht; dit in een provincie, die ornithologisch bekend stond als terra incognita. In 1975 initieerde hij het plan om deze gegevens, aangevuld met historisch materiaal en informatie over winter en trekvogels, te publiceren, wat resulteerde in de publicatie Vogels van Drenthe (1982). Daartoe werd in 1977 de Werkgroep Avifauna Drenthe opgericht, waarvan Van Dijk tot 1983 voorzitter was. Van 1973 tot 1984 was hij als vrijwilliger namens SOVON Vogelonderzoek Nederland coördinator van de atlasprojecten voor broedvogels en voor winter- en trekvogels in Drenthe. In 1985 werd door de Werkgroep Avifauna Drenthe het periodiek Drentse Vogels opgericht, waarbij Van Dijk aanvankelijk deel uitmaakte van de redactie. In 1996 zag Broedvogels van Drenthe het licht als resultaat van een samenwerking tussen de Provincie Drenthe, Werkgroep Avifauna Drenthe en SOVON. Van Dijk nam hierin vooral het onderdeel aantalsontwikkeling voor zijn rekening. In 1997 kreeg hij van de Werkgroep Avifauna Drenthe de Drentse Vogelpries. Vanaf 1979 is hij werkzaam bij SOVON, sinds 1984 als coördinator van broedvogel monitoring projecten.

In los dienstverband bij Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en ministerie van Landbouw en Natuurbeheer heeft hij verbanden gelegd tussen de vegetatie, beheersmaatregelen en de ontwikkelingen in de vogelstand op het Doldersummer- en Wapserveld, Dwingelderveld, Holtingerveld en Rheebruggen. Van zijn hand zijn tientallen artikelen en rapporten over Drentse vogels verschenen. Hij publiceerde of werkte in belangrijke mate mee aan: De Vogels van Zuidwest-Drenthe (1972), de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (1979), de Vogels van Drenthe (1982), de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987), de Broedvogels van Drenthe (1996) en de Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000 (2002).