Persoon

Jacob van Deventer

Functie: Cartograaf

Geboren: 1500
Gestorven: 1575

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

 (Kampen, kort na 1500 - Keulen 1575) Cartograaf. Studeerde te Leuven, vestigde zich omstreeks 1542 in Mechelen (België).

Kreeg omstreeks 1540 op grond van zijn uitzonderlijke bekwaamheid de titel Keizerlijk geograaf.

Vervaardigde tussen 1536 en 1545 in opdracht van de Staten te Brussel vijf gewestkaarten van de Noordelijke- en Zuidelijke-Nederlanden. Deze handschriftkaarten, die op driehoeksmetingen gebaseerd zijn, geven voor het eerst een redelijk betrouwbaar beeld van de Nederlanden. Dorpen worden door een afbeelding van de plaatselijke kerk aangegeven, steden door een klein stadsprofiel. Wegen worden niet getoond, rivieren in beperkte mate. Drenthe wordt op de kaart 'Frieslandt' afgebeeld. Onderzoek heeft aangetoond dat de als symbool gebruikte kerkprofielen de toenmalige vorm van de kerken in Drenthe weergeven. Zij vormen daarmee de oudste afbeeldingen hiervan. Na 1545 vervaardigde Van Deventer ook stadsplattegronden van meer dan tweehonderd steden in de Nederlanden, waaronder een van Coevorden. Zie ook: Cartografie.

Literatuur

  • Lit.: C. Koeman, Gewestkaarten van de Nederlanden door Jacob van Deventer, 1536-1545 (Alphen a.d. Rijn 1994)
  • H.J. Versfelt, 'De kerken van Drenthe in 1545', NDV 117 (2000).