Begrip

Departementsdoctor

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Universitair geschoolde medicus, in de periode 1810-1824 belast met de leiding van de gezondheidszorg in het departement dat Noord-Drenthe omvatte.

Deze door Lodewijk Napoleon toegewezen en op rijkskosten aangestelde geneesheer gold als vervanging van een Departementale Geneeskundige Commissie. Drenthe miste een dergelijke commissie wegens een tekort aan geneeskundigen en met name aan academici. Daardoor was het afhankelijk van die van Groningen en Overijssel. De departementsdoctor, Jan Aldrik Sluis, kreeg als instructie: het verzorgen van de gevangenen en van de armen in en rondom Assen, waarbij hij over een voorraad geneesmiddelen kon beschikken. Voorts was hij belast met het toezicht houden op de stadsapotheker en de plattelandsheelmeesters, het bevorderen van de pokkenvaccinatie en het bestrijden van besmettelijke ziekten.