Organisatie

Dennenoord

Organisatie type: Psychiatrische inrichting

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Psychiatrische inrichting te Zuidlaren.

Voor de bouw van een modern krankzinnigengesticht kocht de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland in 1892 een stuk Dennenbos ten westen van Zuidlaren aan. Het gesticht voor gedwongen opnames met de toepasselijke naam Dennenoord werd in 1895 geopend.

Het oorspronkelijk uit vier paviljoens bestaande complex was in 1930 uitgegroeid tot achttien paviljoens en beschikte over een kerk met pastorie, werkplaatsen, een groentetuin en een eigen veestapel. Om ook patiënten op vrijwillige basis te kunnen opnemen, werd besloten tot de oprichting van een tweede gesticht. Dit Noordersanatorium, een monumentaal gebouw, dat was ontworpen door de Groningse architect Egbert Reitsma, werd in 1935 geopend. De tuinaanleg met een grote vijver was een ontwerp van tuinarchitect Jan Vroom uit Glimmen.

Tijdens de jaren 1940-1945 moest het Noordersanatorium op last van de Duitse bezetter worden ontruimd. De patiënten werden overgeplaatst naar Dennenoord, totdat ook dit complex door de Duitsers werd ingenomen. Alvorens beide gebouwen weer in gebruik konden worden genomen, dienden ze na de bevrijding enkele maanden als districtsgevangenis voor politieke delinquenten.

Door nieuwe ontwikkelingen op psychiatrisch gebied kwam het accent van de zorg nu meer te liggen op chronische aandoeningen en veranderde de instelling definitief van een bewaarcentrum in een verpleeginrichting. Ondanks de openstelling van nieuwe onderdelen zoals het Zuiderpaviljoen als observatieafdeling en de psychogeriatrische afdeling De Enk voldeed de inrichting niet langer aan de gestelde eisen. Omdat een grondige renovatie te kostbaar was, werden de gebouwen na 1975 geleidelijk verlaten. In 1988 kwam het Noorder Sanatorium in handen van Pharma Bio-Research International B.V. en kon de restauratie van het inmiddels verwaarloosde monument beginnen.

Literatuur

  • Lit.: J.H. Furnée e.a., Het Noorder Sanatorium te Zuidlaren (Zuidlaren 1994).