Begrip

Deken van Drenthe

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vertegenwoordiger van de proost van Sint-Marie, aan wie hij jaarlijks verantwoording moets afleggen, in het aartsdiaconaat Drenthe in de kerkelijke rechtspraak (seendrecht). Hij werd meestal uit de Drentse kerspelpriesters gekozen. Verder was hij verplicht om ieder jaar op de donderdag na Pasen in de kerk in Rolde aan alle kerkelijke ambtsdragers in Drenthe de Heilige Sacramenten toe te dienen. De vroegste vermelding van een deken van Drenthe, Johannes, dateert uit 1217.

Literatuur

  • Lit.: F.J. Bakker, 'De kerk in Drenthe vóór de reformatie', in: M.A.W. Gerding e.a. (red.), 'In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheit'. De Reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw (Delft 1998).