Locatie

Dalerveen

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Korte film van vermoedelijk de Stidalschool te Dalerveen in het jaar 1960.

Veendorp in de gemeente Coevorden (tot 1998 Dalen) ten oosten van Dalen.

De Noorder- en Zuiderakkers scheiden het dorp van het verder oostwaarts gelegen Dalerveense Veen, slechts gedeeltelijk ontgonnen, de Noorder- en Zuiderakkers idem van de westwaarts gelegen Dalerveensche Hooilanden. De ontginning van de hoogvenen van het Dalerveen werd in 1850 ter hand genomen. Kenmerkend voor de structuur van het dorp is de gesloten bebouwing in lintvorm. De oudere bebouwing van vóór 1850 ligt op grotere afstand aan de oostzijde van de Hoofdstraat en is hiermee met smalle wegen verbonden. Bezienswaardig zijn de oude Saksische boerderijen uit de periode 1885-1923.