Begrip

Cultuurlandschap

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Landschap gevormd door activiteiten van de mens.

Aanvankelijk bestond het huidige Drenthe uit enkel natuurlandschappen. Met de komst van landbouwers die zich blijvend vestigden, veranderde dat. Delen van loofbossen werden gerooid om er akkers aan te leggen. Andere delen van bossen werden als veeweide gebruikt waardoor ze langzamerhand veranderden in heidevelden. Door de geringe bevolkingsomvang en het vrij constante landbouwsysteem bleef tot het einde van de 19e eeuw een groot deel van de provincie een natuurrijk cultuurlandschap. Op het zand hadden de boeren dit aan hun landbouwsysteem aangepast en veranderd in cultuurgrond. Buiten de nederzettingen waren de akkers. Daaromheen lagen heidevelden die weliswaar door menselijk ingrijpen waren ontstaan maar in onze tijd als natuurgebied worden beschouwd. De groenlanden in de beekdalen werden eveneens geleidelijk van moerasbos in cultuur-land veranderd. Pas einde 19e en begin 20e eeuw veranderde dit. Veel 'woeste grond' werd ontgonnen, mogelijk gemaakt door inzet van mensen, machines en kunstmest. Door de landbouw ontstond er een diversiteit in cultuurlandschappen.