Persoon

Gerhard Filippus Crone

Functie: Onderwijzer

Geboren: 1849
Gestorven: 1931

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Nijkeuter

(Slochteren 1849 - Oudemolen 1931) Onderwijzer en schrijver.

Na zijn opleiding tot onderwijzer werkte hij in diverse plaatsen in Groningen. Schoolhoofd werd hij in de gemeente Vries; vanaf 1878 in Taarlo en twee jaar later van de gloednieuwe eenmansschool in Oudemolen. Hij bleef zijn leven lang vrijgezel; hij was kostganger bij een familie in Oudemolen.

In zijn vrije tijd was hij actief voor Oudemolen en omgeving. Vooral de verbetering van de landbouw- en veeteeltmethoden hadden zijn belangstelling. Hij propageerde het gebruik van kunstmest en tal van vernieuwingen en verbeteringen in de Drentse landbouw. Ook was hij bestuurlijk actief. Van de zuivelfabriek in Oudemolen was hij jarenlang secretaris-penningmeester; tevens had hij zitting in de Drentse Zuivelbond, die in 1897 op zijn initiatief was ontstaan. Van de landbouwcoöperatie in Vries was hij medeoprichter en secretaris. In 1920 werd hij voor zijn inspanningen om verharde wegen rondom Oudemolen te laten aanleggen gehuldigd. Bij deze gelegenheid werd de Crone-bank onthuld.

Als schrijver kreeg hij vooral bekendheid door zijn publicaties in kranten, tijdschriften en almanak. Aan de Provinciale Drentsche en Asser Courant en het Nieuwsblad van het Noorden leverde hij vele bijdragen. Van 1901 tot 1918 schreef hij geregeld voor de Nieuwe Drentsche Volksalmanak - veelal in de streektaal - over Drentse volkskunde, sagen en plaatselijke historie. Eind 1919 schreef hij over de gebeurtenissen van vroeger een serie artikelen voor het weekblad Oostermoer-Noordenveld. Deze reeks werd in 1972 herdrukt onder de titel Waar de wieken van de oude molen gaan. Crone verzamelde eveneens liedjes, die in enkele bundeltjes zijn uitgegeven. Hij legde de basis voor de opvoering van een ouderwetse Drentse boerenbruiloft. Crone bleef ook in het Gronings schrijven en publiceerde twee toneelstukken: Jan Griener. Bliespul in ain bedrief Grönneger dialèct (1898) en Doove Kloas. Kluchtspel in ain bedrief in de Grönneger spraok (1900). Na zijn overlijden werd op de Zuiderbegraafplaats in Assen door de oud-minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, F.E. Posthuma, een grafteken onthuld. [Nijkeuter]

Literatuur

  • Lit.: Nijkeuter, Drentse literatuur.