Persoon

Jacob (Jaap) Cramer

Functie:

Geboren: 1898
Gestorven: 1998

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Heukelum 1898 - Assen 1998) Commissaris van de Koningin in Drenthe, 1951-1964.

Vrijzinnige dokterszoon die in zijn studententijd werd beïnvloed door de Quakers en het socialisme. In 1927 werd hij adjunct-secretaris van de juist opgerichte Vereniging Opbouw Drenthe, die zich bezighield met de economische en maatschappelijke opbouw in Zuidoost-Drenthe. In 1934 werd hij directeur van de organisatie, die een voorbeeldfunctie in Nederland had. Na de oorlog was Opbouw Drenthe actief bij de wederopbouw van Drenthe. In de bezettingstijd was hij een vooraanstaand leider van de verzetsbeweging. In 1945 werd hij lid van de Eerste-Kamer voor de PvdA, waarin hij een rede hield die leidde tot de invoering van de Wet op het Kleuteronderwijs. Hij beëindigde zijn lange loopbaan als Commissaris der Koningin. In de functie bereikte hij vele resultaten op het terrein van de industrialisatie en de werkgelegenheid, alsmede op dat van de recreatie. Op dit punt vervulde hij een pioniersrol, die onder meer een uitgebreid fietspadennet bracht. Cramer nam het initiatief tot de Bestuurscommissie Noorden des Lands, een overlegorgaan van de drie noordelijke provincies.

Literatuur

  • Lit.: Chr. van der Veen, Een Drents commissaris kijkt terug... Herinneringen van mr. Jacob Cramer (Assen 1986).