Begrip

Compost

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Eindproduct van verwerking van organisch afval.

Compost heeft een drieledige werking:

1. verbetering van de fysische groeivoorwaarden voor de gewassen;

2. de toevoeging van organische stof stimuleert het microleven in de bodem;

3. naast nutriënten komen ook allerlei sporenelementen in de bodem die van groot belang zijn voor een voorspoedige ontwikkeling van het gewas.

Van oudsher is compost op grote schaal toegepast bij de ontginning van dalgronden in de Veenkoloniën. Daartoe werd stadscompost aangevoerd per schip (als retourvracht), niet alleen vanuit allerlei Hollandse steden maar ook van elders.

Rond 1930 zocht de gemeente Den Haag een stortplaats voor huis- en straatvuil. Het Ministerie van Landbouw richtte naar aanleiding hiervan de VAM (Vuilafvoer Maatschappij) op. Vanaf 1931 werd het afval dagelijks per spoor naar het Drentse Wijster vervoerd om daar door de VAM verwerkt te worden tot compost. Compost werd onder meer gebruikt om de vruchtbaarheid van de nieuw ontgonnen schrale Drentse zandgronden te verhogen. Sinds 1994 wordt GFT (Groente, Fruit en Tuin-) afval in Nederland verplicht gescheiden van ander afval ingezameld. Het Nederlandse huishoudelijk afval, jaarlijks ruim 5 miljoen ton, bestaat voor bijna de helft uit organisch afval. Essent Milieu te Wijster, voorheen VAM, is een van de Nederlandse bedrijven die dit afval verwerken. In gesloten composteerhallen wordt het afval door middel van beluchting en bevochtiging in enkele maanden verwerkt tot compost. Compost is bodemverbeterend en milieuvriendelijk en geeft, in tegenstelling tot kunstmest, de voedingsstoffen geleidelijk aan de gewassen af. De gebruiksmogelijkheden hangen nauw samen met de mate van verontreiniging van de compost met zware metalen. Compost wordt op kleine schaal gemaakt door tuinbezitters, al dan niet met behulp van een compostsilo.