Begrip
Alle rechten voorbehouden

Commissaris van de Koning (Koningin)

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Sinds 1814 vertegenwoordiger van de Koning(in) in de provincie. Van 1814 tot 1850 Gouverneur geheten.

In de eerste instructie van 1820 werd hij belast met 'het toezigt op de rigtige uitvoering van alle wetten, reglementen en verordeningen'. Eens in de vier jaar moest hij alle gemeenten in de provincie bezoeken. Hij had het oppertoezicht over de ambtenaren, over de inning van gelden en de zorg voor de binnenlandse rust en veiligheid.

Na de invoering van de Provinciewet van 1850 werd zijn taak beperkt tot de uitvoering van de besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten (waarvan hij voorzitter was) en het toezicht op de griffie. Hij hield de zorg voor de handhaving van de openbare orde. Daarnaast behartigde hij de belangen van zijn provincie op uiteenlopende momenten.

Na 1850 fungeerden als Commissaris in Drenthe:   

J.A.G. baron de Vos van Steenwijk (1846-1866) 
H.A.M. Asch van Wijk (1866-1868)
J.L.G. Gregory (1868-1875)
J. van Kuijk (1875-1885)
C. Pijnacker Hordijk (1885-1888)
P.J. van Swinderen (1888-1903)
J. Linthorst Homan (1904-1917)
J.T. Linthorst Homan (1917-1931)
R.H. baron de Vos van Steenwijk (1931-1943, 1945-1951)
J.L. Bouma (1943-1945 als Commissaris der Provincie)
J. Cramer (1951-1964)
K.H. Gaarlandt (1964-1974)
A.P. Schilthuis (1974-1982)
A.P. Oele (1982-1988)
W. Meijer (1989-1993)
M. de Boer (1993-1995)
A.L. ter Beek (1995-2008)
J. Tichelaar (2009-2017)
J. van Aartsen (2017)
J.Klijnsma (2017 - heden)