Persoon

David Cohen

Functie: Medicus

Geboren: 1815
Gestorven: 1896

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Smilde 1815 - Assen 1896) Medicus.

Sloot de studie geneeskunde in Groningen af met het proefschrift Betreffende de anatomie en fysiologie van de bijnieren (1839). Tijdens zijn vestiging als geneesheer in Assen promoveerde hij in de verloskunde (1840) en in de chirurgie (1841). In medisch opzicht behoorde Cohen tot de zogenaamde hygiënisten en deed veel statistisch onderzoek. Als secretaris van de Drentse Provinciale Geneeskundige Commissie (1853-1865) maakte hij de jaarlijkse gewestelijke gezondheidsverslagen. Daarnaast was hij ook secretaris van het Genootschap ter Bevordering van de Landbouw in Drenthe. In het onderwijs was Cohen actief als schoolopziener bij de Israëlitische school en als voorzitter van de curatoren van het gymnasium in Assen. Tevens behartigde hij de belangen van de joodse gemeenschap als lid van de Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch Israëlitisch kerkgenootschap. Vanaf 1877 was hij gemeenteraadslid.

Literatuur

  • Lit.: DB 3.