Locatie

Broeklanden

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Complex (65 ha) van laaggelegen, venige graslanden, zeggemoeras en elzenbroekbos, gelegen aan de middenloop van het Oostervoortse Diep, benoorden Langelo.

In 1963 werd deze beek gekanaliseerd, tussen kaden gelegd en kreeg een kunstmatig hoog waterpeil. Later werd in de ruilverkaveling Peize-Bunne (1976) de waterhuishouding in de omliggende landbouwgronden sterk verbeterd. Voor het natuurterrein, dat als reservaat uitgespaard werd, bleek een eigen waterhuishouding noodzakelijk. Met een peil, dat veel hoger ligt dan dat van de bekade beek en met afwatering op een parallelsloot. In de kern van het reservaat, komt regionale kwel aan de oppervlakte, waardoor in combinatie met hooibeheer, blauwgraslandvegetaties tot ontwikkeling zijn gekomen. Andere graslandpercelen worden beweid.

Staatsbosbeheer is de eigenaar van deze 'Broeklanden aan het Oostervoortse Diep'. In het reservaat komen vogelsoorten van grasland (8) voor, vogelsoorten van moerassen (6) en vogels van struwelen en broekbossen (9). Voor de bekading werd in de Broeklanden de inmiddels uitgestorven otter waargenomen. Bij de herinrichting Roden-Norg, anno 2002 in uitvoering, bestaan concrete plannen om kaden en parallelsloten te verwijderen en de oude situatie van een natuurlijk meanderende beek te herstellen.