Organisatie

Brocades & Stheeman

Organisatie type: Farmaceutica

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Rinsema

Farmaceutisch bedrijf te Meppel. In 1798 vestigde Willem Brocades een apotheek in de Woldstraat in Meppel. In 1854 nam Eisso Post Stheeman deze apotheek over. In de jaren daarna vond grote uitbreiding plaats en de apotheek kreeg de allure van een klein fabriekje. Toen zoon Sypko in 1876 zijn vader kwam helpen brak een periode van grote bloei aan. Het aantal producten vermeerderde snel. Er verschenen prijscouranten om de cliëntèle kennis te laten nemen van de producten. In 1895 startte men met de productie van tabletten, toen een onbekende toedieningsvorm. In 1900 verhuisde het bedrijf naar de Stationsweg. In 1907 werd het bedrijf een N.V. met als directeuren Sypko, Petrus Johannus en Eisso Stheeman. De geldmiddelen werden in 1913 aanzienlijk uitgebreid, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor een wereldwijde groei. Het bedrijf doorstond door een gematigd beleid, in tegenstelling tot veel van haar concurrenten, WO I goed en kon daarna veel in moeilijkheden geraakte bedrijfjes opkopen. Hoogtepunt was de fusie in 1927 met de Koninklijke Pharmaceutische Handelsvereeniging. De naam werd toen N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia. Ook WO II kwam het bedrijf ongeschonden door. De directie werd in Amsterdam geconcentreerd, de productie bleef in Meppel. Men ging zich meer toeleggen op fabricage van geneesmiddelen dan op de groothandel. De oprichting van een researchafdeling in Zaandam vloeide daar uit voort. In 1967 volgde een fusie met de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek N.V. te Delft: Koninklijke Gist-Brocades, en in 1969 volgde een fusie met Amsterdam Chemie Farma N.V. De nieuwe vennootschap ging Brocacef heten en concentreerde zich op de groothandel van geneesmiddelen. Omdat de kosten van research sterk waren gestegen, wilde de Koninklijke Gist-Brocades af van haar Farma Divisie en verkocht deze in 1991 aan het Japanse Yamanouchi. De geneesmiddelen in Meppel kwamen ter discussie te staan, doch de bouw van een nieuwe fabriek op industrieterrein Noord bracht uitkomst. In 1995 werd de nieuwe volautomatische fabriek geopend, waar talrijke farmaceutische preparaten worden vervaardigd. In 2002 werd de fabriek uitgebreid met een nieuwe penicilline fabriek.