Begrip

Bosanemoon

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Anemone nemorosa

Bosplant uit de Ranonkelfamilie. Voorjaarsbloeier met helder witte bloemen, waarvan het loof tegen de voorzomer al geheel verwelkt is. In Drenthe gebonden aan oudere loofbossen op vochtige, vrij voedselrijke en humeuze bodems. Daardoor komt Bosanemoon vooral voor in bossen in beekdalen, in oude esrandbossen en in oude bossen met keileem in de bodem. Tevens groeit Bosanemoon in graslanden, bermen en slootkanten in beekdalen en op potkleibodems. Mogelijk houdt de vroegere verbreiding van loofbossen verband met de aanwezigheid in deze biotopen. Tevens is Bosanemoon te vinden in de heide op de keileem van de Havelterberg, een voor Nederland unieke situatie. Op landgoederen zoals Dikninge bij De Wijk en Mensinge bij Roden is de soort mogelijk aangeplant, zoals blijkt uit het voorkomen van planten met gevulde bloemen (de cultivar 'Vesta').

In Drenthe komt de bosanemoon met name in Noord-Drenthe voor zoals rond Roden, Norg en in het Drentsche Aa-gebied. Op de potklei rond Roden is de Bosanemoon algemeen aanwezig. Buiten deze gebieden is de verspreiding meer diffuus. Kleinere verspreidingskernen bevinden zich op de Hondsrug, in het dal van het Oude Diep, langs de Reest en rond Havelte. Bosanemoon blijkt gevoelig voor ontwatering en voor het verruigen van bosranden onder invloed van verzuring en vermesting. Spontane nieuwe vestigingen zijn zeldzaam.

Literatuur

  • Lit.: Werkgroep Florakartering Drenthe, Atlas van de Drentse flora (Assen 1999).