Locatie

Borgbarchien

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Restant van een motte(kasteel) nabij Rheebruggen.

De thans nog 3 m hoge heuvel was omgeven door een 20 m brede gracht. Deze is nu grotendeels gedempt en werd voorheen gevoed door het beekje De Scheidgruppe. Aanwijzingen voor het bestaan van een voorburcht ontbreken. Archeologisch onderzoek uitgevoerd in 2002 leverde een grote ijzeren bijl op maar bijv. geen resten van baksteen. De bebouwing zal dus uitgevoerd zijn geweest als houtbouw of in vakwerk. De aanleg is niet nader te dateren dan in de 11e of 12e eeuw. Hoe lang het kasteel als zodanig heeft gefunctioneerd, is evenmin bekend. Ca. 400 m noordelijk ligt het terrein van de voormalige havezate Rheebruggen, welke in het midden van de 16e eeuw is aangelegd, maar omstreeks 1835 weer werd gesloopt. Continuïteit tussen motte en havezate is niet aantoonbaar, maar waarschijnlijk is het totale landgoed wel steeds als complex vererfd. Het monument geniet sinds 2002 wettelijke bescherming.