Begrip

Boommarter

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Martes martes

Zoogdier, komt voor in rustige, oude en gevarieerde bossen en in kleinschalig landschap en wordt door zijn schuwe levenswijze maar weinig waargenomen.

In heel Nederland zeldzaam, schatting maximaal driehonderd paar, waarvan de meeste op De Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Komt in Drenthe voor, met een schatting van maximaal enkele tientallen paren, in de bossen bij Veenhuizen, de bossen van Midden-Drenthe en in Berkenheuvel bij Diever. Aangenomen wordt dat er een uitwisseling plaats vindt tussen de populaties van deze verspreid liggende gebieden. De boommarter huist in oude spechtengaten. Oude holle bomen zijn onmisbaar. Tijdens nachtelijke fourageertochten worden flinke afstanden, tot tien kilometer, afgelegd. Een belemmering daarbij is de versnippering van zijn leefgebied door de aanleg van wegen en de toenemende intensiteit van het - nachtelijke - verkeer. Daarnaast neemt zijn leefgebied af door de schaalvergroting in het cultuurlandschap.

Literatuur

  • Lit.: Van Rottum en Reest (Assen 1999)
  • Provincie Drenthe, Natuur in Drenthe (Assen 1992)
  • V. Dijkstra, Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland (Utrecht 1998).