Organisatie

BOKD

Organisatie type: Dorpsbelangenvereniging

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

De achteruitgang van de appelhof op de Drentse erven leidde in 1987 tot de start van het Vruchtbomenproject van de BOKD. Als eerste werden er in Balinge en Zwiggelte boomgaarden in ere hersteld. Inmiddels zijn er tientallen dorpen gevolgd in wat als project 'Dorp in het groen' grote faam heeft verworven, niet in de laatste plaats doordat honderden inwoners een snoeicursus hebben gevolgd. Uit een inventarisatie uit 2001 van ruim duizend boomgaardjes in Drenthe blijkt dat na 1940 zo'n 34% van de bomen is verdwenen, meestal door ouderdom en verwaarlozing. Van de bomen is 59% ouder dan zestig jaar. Bij een gemiddelde leeftijd van tachtig jaar betekent dit een sterke vergrijzing van het bomenbestand. De instandhouding van de appelhof is niet alleen vanuit landschappelijke en cultuurhistorisch oogpunt belangrijk maar ook voor het behoud van karakteristieke planten als Wilde Narcis, Vogelmelk en »korstmossen en dieren als Steenuil en Bonte Vliegenvanger. [van Ginkel]

Literatuur

  • Lit.: Landschapsbeheer Drenthe: Eindrapportage inventarisatie hoogstamvruchtbomen in Drenthe (Assen 2001)
  • J. van Ginkel, 'Een lekkere Drentse appel', Drentse Almanak 3 (1990)
  • H. de Vroome, J. van Ginkel en J. de Vries, Drentse boerenerven en tuinen (Assen 1996).