Locatie

Boerenveensche Plassen

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vochtig heideterrein van 147 ha ten noorden van Hoogeveen.

Typerend zijn de vele natte, venige laagten, vencomplexen en veenputten. Hierin komen nog zeldzame, bedreigde plantensoorten voor, zoals Klokjesgentiaan, Heidekartelblad, Moeraswolfsklauw en twee zonnedauwsoorten. Het gebied is van grote betekenis voor trekvogels, met name watervogels zoals eenden en steltlopers. Ook als broedgebied is het bijzonder door de aanwezigheid van onder meer Dodaars, Wintertaling, Geoorde fuut en - incidenteel - de uiterst zeldzame Roodhalsfuut. Eigendom van Het Drentse Landschap.

Literatuur

  • Lit.: H. Moorlag, 'Boerenveensche Plassen', Het Drentse Landschap nr. 19 (1998).