Persoon

Aeilt Boelens

Functie: Leraar

Geboren: 1939
Gestorven: 2003

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Sappemeer 1939 - Assen 2003) Leraar, dialectminnaar, promotor van bicultureel onderwijs.

Na een opleiding aan de christelijke kweekschool te Groningen onderwijzer te Thesinge en Westeremden (1959-1964), uloleraar te Meppel (tot 1968) en achttien jaar verbonden aan De Eekhorst te Assen, als docent Nederlands, vanaf 1974 als directielid en als hoofd van de MO-opleiding die later overging naar de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (tot 1990). Intussen behaalde hij MO-Nederlands aan de Fryske Akademie en doctoraal Nederlandse Taal & Letteren aan de RUG.

De Molukse gijzelacties van de jaren '70, waarbij docenten en hun kinderen, studenten en hun ouders direct of indirect betrokken waren, brachten hem tot het besef dat de relatie tussen Molukkers en Nederlanders moest worden verbeterd, de afstand tussen school en thuismilieu verkleind en dat onderwijs en opleiding daarop moesten worden afgestemd: de visie op bicultureel onderwijs was geboren. Boelens was daarbij initiator binnen opleiding, basis- en voortgezet onderwijs in Drenthe en pleitbezorger bij lokale, regionale en landelijke overheden. Op de pabo ontwikkelde hij een afdeling bicultureel onderwijs die in 1986 verzelfstandigde met Boelens als directeur. Dit SBO (zie bij: bicultureel onderwijs) ging in 1993 gedeeltelijk en in 1998 volledig op in het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM) te Utrecht. Aeilt Boelens was adviseur en vanaf 1993 directielid.

Boelens was voor alles een inspirerend leider die de voorwaarden schiep voor zijn medewerkers ideeën om te zetten in praktisch handelen. Daarbij liet hij zich leiden door een oprecht (maar niet kritiekloos) meeleven met de Molukse samenleving; dit bezorgde hem de erenaam 'witte Molukker'. Groninger van huis uit, zijn eigen taal sprekend waar mogelijk, maar tegelijk Drent met de Drenten: ijveraar voor streektaalonderwijs, voorzitter van de bestuurscommissie Drentse Taol lid van de programmaraad RTV Drenthe en bestuurslid van STAMM.