Persoon

Petrus Theodorus Franciscus Maria (Pieter) Boekholt

Functie: Historicus

Geboren: 1938

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Vierlingsbeek, N.-Br. 1938) Historicus.

Studeerde geschiedenis aan de katholieke universiteit te Nijmegen en was daarna werkzaam bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs te Den Haag. Werd in 1971 secretaris van de Faculteit der Letteren te Groningen. Werd in 1976 historicus bij het Nedersaksisch Instituut, promoveerde in 1978 op Het lager onderwijs in Gelderland 1795-1858, en was tot zijn pensionering tevens hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Raakte betrokken bij de Drentse geschiedenis toen hij als een van de auteurs van de Geschiedenis van Drenthe de plaats innam van de in 1979 overleden L. Buning. Het laatste hoofdstuk over de periode 1850-1945 is van zijn hand. Daarna was hij ook organisatorisch en redactioneel bij de Drentse geschiedbeoefening betrokken en publiceerde hij regelmatig bijdragen over Drentse historische onderwerpen. In 1988 deed hij onderzoek naar het oorlogsverleden van Jan Naarding, toen er in Drenthe commotie was ontstaan bij het vernoemen van een streektaalproject naar deze voorvechter van de Drentse taal. Zijn rapport was aanleiding om het project om te dopen in Drentse Taol.

Tot zijn Drentse publicaties behoren: De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de negentiende eeuw (1982); 'De nieuwste tijd, 1850-1945', in: J. Heringa e.a. (red.), Geschiedenis van Drenthe (1985); dr. J. Naarding, 1939-1947. Verslag van een onderzoek naar zijn gedragingen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1988); 'De actieradius van huwelijkskandidaten in Drenthe', Nieuwe Drentse Volksalmanak (1990); Gemeentehuizen in Drenthe (1991) samen met J. Bos en M.A.W. Gerding; 'Afscheid van de Landschap' in: NDV 1996; Geschiedenis van Assen (2000), redacteur.