Begrip

Blauwgrasland

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Type schraal grasland, voorkomend op zeer natte, voedselarme, zure bodem.

Kan worden aangetroffen in de bovenlopen en op de flanken van beekdalen en plaatselijk in laagveengebieden. Het dankt zijn naam aan een blauwe zweem die vooral wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van Blauwe zegge. De flora en fauna van dit extreme, zeldzame milieu is buitengewoon specifiek. Door de geringe draagkracht van de bodem als gevolg van de hoge waterstanden kan blauwgrasland slechts eenmaal tijdens de droogste periode van de zomer in handkracht worden gemaaid. Door voedselverrijking, verzuring en ontwatering is dit type en daarmee de specifieke planten- en diersoorten vrijwel geheel uit ons land verdwenen, zo ook uit Drenthe. Slechts fragmentarisch resteren er nog enkele stukjes in natuurreservaten.