Persoon

Bisschop Frederik van Blankenheim

Functie:

Geboren: 1355
Gestorven: 1423

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(ca. 1355 - 1423) Van 1393 tot 1423 bisschop van Utrecht en landsheer van Drenthe.

Eerder bisschop van Straatsburg (1375-1393). Herstelde het wereldlijk gezag van de bisschop van Utrecht over Drenthe o.a. door Reinoud IV van Coevorden te verslaan. Hij gaf de Drenten in 1395 een 'privilegebrief', waarin hij hun diverse rechten schriftelijk vastlegde. Hierdoor werd veel verschil van mening over de toepassing van het gewoonterecht voor-komen. Hierin werd onder meer bepaald dat Drenten niet voor een geestelijke rechter mochten worden gedaagd buiten Hulsvoorde en de Bisschopsberg. In 1412 verving bisschop Frederik deze privilegebrief door het Landrecht van Drenthe.

Literatuur

  • Lit.: L. Schmedding, De regeering van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht (Leiden 1899)
  • Heringa, Geschiedenis Drenthe.