Locatie

Bisschopsberg

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Verhoging in het landschap in de gemeente Westerveld (tot 1998 Havelte) tussen de dorpjes Havelterberg en Darp nabij de provinciegrens met Overijssel; 16,8 m hoog en zuidwestpunt van een omvangrijk bos- en stuifzandgebied in deze gemeente.

Ontstaan door opstuwing in de Saale-ijstijd. In de Vroege Middeleeuwen arriveerde hier vanuit Vollenhove en via Steenwijk de landsheer, de bisschop van Utrecht met zijn gevolg, om zes weken lang zijn bestuurlijke rechten uit te oefenen. Ook nam hij dan de pachten in natura in ontvangst. Op deze Havelterberg of Bisschopsberg werd hij door het landschapsbestuur ingehuldigd. Van hieruit reisde hij verder Drenthe in, langs Uffelte, Diever en Dwingeloo naar de abdij Soetendale in Ruinen, later die in Dickninge. Hij overnachtte soms in de uuthof in Drijber. Kwam hij via Coevorden Drenthe binnen, dan werd hij ingehuldigd in de kapel Hulsvoorde tussen Coevorden en Dalen.

In de Middeleeuwen werden op de berg in de open lucht de vergaderingen van de landsdag, zowel de regelmatige als de buitengewone zittingen, door edelen en eigenerfden o.l.v. de drost van Drenthe gehouden. Eens per vier jaar was de bisschop of zelf aanwezig of hij liet zich vertegenwoordigen door een bisschoppelijke raad.

Op de Franse kaart (1811-13) is de berg aangegeven als De Berg, in de GHAN (1851-55) als Bischops Berg.