Persoon

Jan Bieleman

Functie:

Geboren: 1949

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Heino 1949) Landbouwhistoricus.

Studeerde landschapsarchitectuur aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Werd in 1979 door J. Heringa aangetrokken als (voor)onderzoeker ten behoeve van het handboek over de Drentse geschiedenis. Al snel bleek dat hij in het rijksarchief in Drenthe zoveel nieuw bronnenmateriaal wist aan te boren dat noopte tot zo'n nieuwe interpretatie van de ontwikkeling van de Drentse landbouw, dat de redactie besloot alsnog een aparte plaats hiervoor in te ruimen in het handboek.

In 1983 vertrok Bieleman naar Wageningen, waar hij in 1985 universitair docent werd bij de leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis; in 1987 promoveerde hij op Boeren op het Drentse zand 1600-1910. Een nieuwe visie op de 'oude' landbouw. In deze invloedrijke studie rekent de auteur af met het statische, achterlijke beeld van de Drentse landbouw. Daarna richtte zijn aandacht zich vooral op de landbouw in nationaal en internationaal historisch perspectief. In 1994 trad hij op als eindredacteur van Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouwgenootschap. Tot 1998 maakte hij deel uit van de redactie van de Nieuwe Drentse Volksalmanak.