Organisatie

Bevrachtingscommissie

Organisatie type: Scheepvaartorganisatie

Datum: -

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Organisatie voor het bevrachten van binnenvaartschepen.

Ingesteld in 1933 als onderdeel van de wet Evenredige Vrachtverdeling. Nederland werd ingedeeld in twintig districten waar een bevrachtingscommissie zorg droeg voor de evenredige bevrachting van binnenvaartschepen. Schippers konden hier opdrachten voor het verschepen van allerlei soorten vracht aannemen. Drenthe viel binnen drie districten. Het district Groningen, onder leiding van commissaris A. Dubbelboer (Bruine Ruiterstraat 4), was verantwoordelijk voor de vrachtverdeling in Noordoost- en Zuidoost-Drenthe. Het district Meppel besloeg de rest van Drenthe, met uitzondering van Coevorden en omgeving, dat onder het district Zwolle ressorteerde. De commissaris in Meppel was J. Koopman (Weerddwarsstraat 2) en de Zwolse commissie werd geleid door G. N. van Buuren (Goudsteeg 21). Het principe van de evenredige vrachtverdeling werd in 2000 losgelaten.

Literatuur

  • Lit.: J. Salverda e.a., De eeuw van de toerbeurt (Deventer 1999)
  • J. Verrips, Als het tij verloopt...Over binnenschippers en hun bonden 1898-1975 (Amsterdam 1991).