Begrip

Beul

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Scherprechter, belast met de executie van vonnissen.

Drenthe heeft bijna steeds vanaf de 16e eeuw gebruik gemaakt van de Groninger scherprechter. De uitoefening van de functie bleef beperkt tot een klein aantal families in Nederland. De Drentse scherprechters behoorden in de 17e eeuw tot de familie Haevestadt, in de 18e eeuw tot de familie Snijder. Aangezien halverwege de 19e eeuw nauwelijks meer doodvonnissen werden voltrokken, kregen alle beulen bij Koninklijk Besluit van 30 december 1850 eervol ontslag. In 1870 werd de doodstraf uit het wetboek van strafrecht geschrapt.