Locatie

Berkenheuvel

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Natuurgebied (1050 ha), gelegen ten noordwesten van Diever.

In bezit bij Natuurmonumenten. Bestaat uit uitgestrekte grovedennenbossen (in 1969 werd de helft van het particuliere landgoed NV Berkenheuvel verworven), het vochtige heideterrein Wapserveld (eerste verwerving 1941) en een afwisselend landschap van heideveldjes, graslandpercelen, houtwallen en opgaand loofhout waar de Vledder A en de Tilgrup doorheen stromen. Het reservaat maakt onderdeel uit van het Nationale Park Drents-Friese Wold.

Het bosgedeelte bestaat overwegend uit door stuifduinen geaccidenteerd oud grovedennenbos met uitgestrekte kraaiheidetapijten. Het Wapserveld herbergt in de lage delen een goed ontwikkelde dopheidevegetatie, met plaatselijk massaal Klokjesgentiaan. Ook Eenarig wollegras, Beenbreek, Witte en Bruine snavelbies, Moeraswolfsklauw, Kleine veenbes, Lavendelheide, Veenpluis en Kleine en Ronde zonnedauw komen voor. Het gehele reservaat is ook rijk aan broedvogels (o.a. Grauwe klauwier), zoogdieren (o.a. Boommarter), amfibieën en reptielen (o.a. Gladde slang), dagvlinders, krekels en libellen.

In een gezamenlijk project met Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap en het Waterschap is de oude loop van de in 1960 gekanaliseerde Tilgrup weer hersteld, evenals de bovenloop van de Vledder A.