Persoon

Harry Berg

Functie:

Geboren: 1939

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Stadskanaal 1939) Landschapsarchitect.

Na opleiding aan de Hogere Tuinbouwschool te Frederiksoord en de Academie van Bouwkunst te Amsterdam (vakgebied landschapsarchitectuur) onder meer werkzaam bij de gemeente Amsterdam en de Heidemij in Arnhem en Assen. Sinds 1981 als landschapsarchitect werkzaam bij het ministerie van LNV, en wel achtereenvolgens bij Staatsbosbeheer afdeling landschapsbouw, bij de Landinrichtingsdienst en bij de Dienst Landelijk gebied in de provincie Drenthe. Volgde in 1983 Harry de Vroome als landschapsarchitect op. Werkt sinds zijn pensionering in 2000 als zelfstandig landschapsarchitect.

Berg was betrokken bij vele grootschalige landinrichtingsprojecten, zoals de Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën waar hij de Adviezen Landschapsbouw opstelde en concrete deelplannen uitwerkte. Stelde verder in heel Drenthe de Adviezen Landschapsbouw en landschapsplannen op voor alle in voorbereiding zijnde landinrichtingsplannen, onder meer bij de Herinrichting Roden-Norg. Ook was hij betrokken bij plannen voor bos- en landgoederen, o.a. de ontwikkeling van het landgoedbos bij 'De Schipborg'.

Van zijn hand was ook de Landschapsstructuurschets voor de provincie Drenthe. Tot zijn werk na zijn pensionering behoren o.a. de Pilot Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuidwest-Drenthe en diverse plannen voor nieuwe landgoederen, zoals te Donderen en Dwingeloo. Berg is mede-initiatiefnemer van Kunst in de Herinrichting, waar o.a. de Semslinie Kunstlijn ontstond. In 1989 kreeg hij de gedeelde eerste prijs in een prijsvraag van Natuurmonumenten: 'Landschap in overgang', Fochteloërveen. Sinds 1990 is Berg erkend landschapsarchitect BNT.