Locatie

Beilervaart

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

1. Wegdorp in de gemeente Midden-Drenthe (tot 1998 Beilen, tot 2000 Middenveld) ten noordwesten van Beilen langs de weg en het kanaal met dezelfde naam, zie 2. Het dorp, lopend van de Nijeheimsbrug via de Hijkerbrug tot de Brunstingerbrug, heeft een lengte van bijna 4 km.

2. Ruim 10 km lang kanaal, verbindt Beilen met de Drentsche Hoofdvaart. De aanleg in 1791 diende een tweeledig doel: het kanaal droeg bij aan de aanvoer van water naar de Drentsche Hoofdvaart en het gaf de Beilenaren een scheepvaartweg naar Meppel. In 1810 werd de vaart verbeterd. In 1926 gebeurde dat vanwege de aanleg van het aansluitende Linthorst Homankanaal nogmaals, nu als werkverschaffingsobject. Dit kanaal is thans geen vaarweg meer.