Begrip

Begrazing

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

In vele natuurgebieden en soms in bossen is gereguleerde begrazing met vee een beheersactiviteit aanvullend op natuurlijke begrazing door bijv. konijnen en reeën. Waar het doel een zo natuurlijk mogelijk ecosysteem is, vervult het vee de rol van de verdwenen natuurlijke grote grazers. In halfnatuurlijke situaties die onder een bepaald landbouwregiem zijn ontstaan, dient het vee om dat regiem na te bootsen. Deze laatste situatie doet zich in Drenthe het meest voor, en wel met name op de heide en in de beekdalen. Ging het vroeger om de producten van het vee (vlees, huiden, melk, wol, mest), nu gaat het om verschraling van de bodem en een bepaalde mate van openheid, oftewel natuur- en landschapswaarden als product. Als grazers worden vooral runderen, schapen en geiten ingezet. Bij voorkeur winterharde rassen die weinig eisen stellen. Naast 'gewone' runderen en Limousins die 's winters binnen staan, lopen er jaarrond Schotse Hooglanders, Galloways, Drentse en Schoonebeker heideschapen. Op acht plaatsen worden de schapen als kudde onder toezicht van een scheper (herder) in de Drentse natuur gestuurd en verblijven 's nachts in een schaapskooi. Zie ook: Schaapskudden.