Begrip

Beekherstel

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vegter

Herstel van beeklopen op punt van vorm (recht vs. meanderend), ruimte voor beekvormende processen (sedimentatie en erosie) en waterkwaliteit. Dit met als doel voor beken kenmerkende planten en diersoorten zoals IJsvogels en beekjuffers terug te laten keren.

Beekherstel doet sinds ca. vijftien jaar opgeld als reactie op de kanalisatie en normalisatie van bijna alle Drentse beken. Het rechttrekken of normaliseren van beeklopen vond hoofdzakelijk plaats in de tweede helft van de 20e eeuw. Dit gebeurde om de waterafvoer te verbeteren en veel van de beekdalen geschikt te maken voor meer intensieve vormen van landbouwkundig gebruik. Alleen grote delen van de Reest en de Drentsche Aa en kleinere gedeelten van het Peizerdiep zijn hieraan ontkomen.

In de jaren '80 van de vorige eeuw kwam er veel meer aandacht voor natuur en daarmee ook voor herstel van beeklopen in Drenthe. Voorbeelden van beekherstel zijn te vinden in het Drentsche Aa-gebied (Loonerdiep, Deurzerdiep) en het Hunzedal (delen van de Hunze bij Spijkerboor en Eexterzandvoort). Maar ook in minder bekende beekdalgebieden zoals dat van de Vledder Aa (herstel brongebied) en het Oude diep (middenloop nabij de VAM) zijn delen van beeklopen min of meer in oude staat hersteld. Op veel plaatsen is voor herstel van oude meanders gebruik gemaakt van oude (bodem)kaarten waarop de vroegere beeklopen goed te zien zijn.

In het Hunzedal vindt beekherstel plaats in het kader van het Hunze-project. In dit project wordt plattelandsontwikkeling - dus meer dan alleen beekherstel - mede vanuit de streek opgezet en heeft het daarmee draagvlak. In het kader van dit project zullen naast de reeds herstelde beektrajecten meer delen van de Hunze in de oude staat worden teruggebracht. De bedoeling dat de beektrajecten inclusief een strook van ca. 50-100 m ernaast gaan functioneren als ecologische verbindingszone waar onder meer vissen en andere watergebonden planten en dieren van kunnen profiteren. Bovendien kunnen ze voedingstoffen vanuit de Hunze invangen en daarmee de waterkwaliteit van de Hunze verbeteren. [Vegter]

Literatuur

  • Lit. Glastra (Assen, 1996). Een nieuwe kijk op het Oude diep. Stichting Het Drentse Landschap.Van der Bilt & Glastra. (Assen 1996). Hunzevisie. Stichting Het Drentse Landschap.