Locatie

Bargermeerkanaal

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Doodlopend kanaal dat het bedrijventerrein Bargermeer in Emmen verbindt met het Oranjekanaal.

Op het bedrijventerrein Bargermeer is naast onder meer chemische bedrijven een rioolwaterzuiveringsinstallatie gevestigd. In 1994 en 1995 is de kanaalbodem, die was vervuild met o.a. zware metalen en organische chloorverbindingen als gevolg van lozingen van bedrijven, gesaneerd. Het slib is geborgen in een depot bij de Eerste en Tweede Boerwijk in Emmen. Na de sanering dreigde nieuwe vervuiling als gevolg van lozingen door DSM Engineering Plastics en Akzo Nobel op bedrijventerrein Bargermeer, die een gevolg waren van bedrijfsstoringen. Lokale milieugroepen en de Milieufederatie Drenthe voeren bezwaar- en beroepsprocedures tegen vergunningen voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.