Locatie

Barger-Oosterveld

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Schaafsma & Kocks
Bron: Monumentenzorg

Dorp in de gemeente Emmen ten zuidoosten van Emmen, daarvan gescheiden door de Rondweg en het sportpark Meerdijk met Univé-stadion. Aan de oostkant liggen het Barger Oosterveld (landbouw) en het uitgestrekte Oosterbosch, in het zuiden Het Oosterveld (ook landbouw). De oude hoofdweg van het dorp is de Oosterveldsestraat. Haaks hierop loopt de Bargerweg van de oostkant dwars door de plaats c.q. 'stadswijk' richting industriecomplex Bargermeer. Het Bargerkanaal loopt hieraan 500 m verder zuidwaarts parallel. Ten oosten van het dorp ligt het langgerekte Oosterbos (loofbos), geplant op een terrein van restanten hoogveen.

De katholieke kerk was de eerste kerk in Nederland met St. Gerardus Majella als patroonheilige. Ze werd gebouwd in 1906 als éénschepige kerk, naar een ontwerp van architect H. Kroes uit Amersfoort. De parochie is een dochterparochie van Barger-Compascuum. Aanvankelijk gingen de katholieken naar de kerk in Erica (sinds 1866), later naar Barger-Compascuum (sinds 1873) en Emmer-Compascuum (sinds 1895). De plechtige inzegening van de nieuwe kerk vond plaats op 6 mei 1906. De patroonheilige Gerardus Majella, een broeder-Redemptorist (1726-1755), was in 1904 heilig verklaard. In 1906 was voor de eerste keer de bedevaart ter ere van deze volksheilige. Een relikwie van hem bevindt zich onder het Gerardusbeeld op het Gerardusaltaar. In 1923 werd de kerk onder leiding van J.Th.J. en P. Cuypers jr. uitgebreid met zijbeuken. Achter het altaar werden schilderingen met taferelen uit het leven van de heilige aangebracht, gemaakt in de werkplaatsen van Cuypers in Roermond. Onder leiding van architekt Bakx uit Groningen vond in 1937 opnieuw een verbouwing plaats; het godshuis werd vergroot tot de huidige omvang, waardoor er 240 zitplaatsen bijkwamen. De schilderingen na de tweede verbouwing zijn aangebracht door de Friese schilder Jacob Ydema. Die in de zijbeuken met taferelen uit het leven van Gerardus (aan de rechterkant) en uit de litanie van Maria (aan de linkerkant) zijn tijdens het pastoraat van pastoor Beltman (1949-1970) vanwege de hoge kosten voor restauratie weggewit. De kruiswegstaties zijn geschilderd door A. en P. Windhausen. Tegenwoordig is de kerk een rijksmonument. De schilderingen van Ydema in het middenschip zijn hersteld, evenals de schilderingen in de triomfboog.

Schimpnaam voor de inwoners: Veldkers, d.w.z. lieden, die in het veld leven en werken. Zie ook: Tempeltje van Barger-Oosterveld; Dolk van Barger-Oosterveld. [Schaafsma & Kocks]

Literatuur

  • Lit.: G.H. Kocks, Barger Oosterveld rond Sint Gerardus
  • kerk en bedevaart (Zuidlaren 1993)
  • W. Kocks, Gouden Krabbels over Barger Oosterveld 1906-1956 (Assen 1956).