Locatie

Barger-Compascuum

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: Drents Archief
Dorp in de gemeente Emmen ten oosten van Emmen nabij de Duitse grens. Oudere vormen van de plaatsnaam: 1867 Barger-Compascuüm, 1899 Barger-Campascuum en Oude Compascuum. Barger is het bijvoeglijk naamwoord van de plaatsnaam Barge: bij de berg, heuvel; Compascuum betekent: dat, wat bestemd is om in gemeenschap beweid te worden. Het Barger-Compascuumkanaal heet thans eerder Verlengde Oosterdiep; dit is een voortzetting van het Emmer-Compascuumkanaal of Oosterdiep en komt zuidwaarts uit in de Verlengde Hoogeveensche Vaart. De plek is pas na ca. 1860 ontgonnen. Vanaf die tijd vestigde zich hier een boerenbevolking van Duitsers op het veen; zij leefde vooral van de teelt van boekweit. In het begin van de 20e eeuw werd de nederzetting ingesloten door de vervening (zie ook: Zuidoost-Drentse venen). Daarna veranderde het oorspronkelijke landbouwdorp in een veenkolonie met lintbebouwing langs het Verlengde Oosterdiep. In 1872 werd Barger-Compascuum reeds een rooms-katholieke parochie. In 1928 kwam er een buurthuis als opvangcentrum voor kleuters van in het veen werkende ouders. Indirect werd ook het onderwijs erdoor bevorderd: de oudere kinderen konden nu naar school i.p.v. op de kleintjes te passen. Na de vervening ontstonden hier veenkoloniale »boerderijen van het krimpen- en kop-romptype. Bekend door het museum Veenpark de Wereld van Veen, gesticht in 1966. Schimpnaam voor de inwoners: Veenkloeten.

Literatuur