Persoon

Herman Bardeloos

Functie: Directeur De Klencke

Geboren: 1919
Gestorven: 1980

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Utrecht 1919 - Emmen 1980)

Pionier van het naoorlogse vormingswerk in Drenthe. Studeerde theologie en werd in 1941 evangelist-hulpprediker in Emmen. In 1946 werd hij predikant in algemene dienst voor geïnterneerde NSB'ers. Van 1954 tot 1979 was hij directeur van het vormingscentrum De Klencke in Oosterhesselen en consulent maatschappelijke toerusting bij de Hervormde Stichting voor Welzijnsbevordering. Vanuit zijn maatschappijkritische instelling schreef hij in de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1971/1972 'Ik neem het niet'. Hierin gaf hij een terugblik en ontwikkelde hij een visie op het volksontwikkelingswerk in internaatsverband in Drenthe, die zeer de aandacht trok. Aan het eind van zijn leven schreef hij in het ziekenhuis Spoorzoeken langs het kerkepad. In deze postume uitgave in eigen beheer, bedoeld als afscheidsgroet, gaf hij op aangrijpende wijze rekenschap van veertig jaar werken in Drenthe.