Locatie

Ballerkuil

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Volgens overlevering de plaats waar de Etstoel de Paaslotting hield.

Het landrecht van Drenthe van 1412 noemt de kuil niet, alleen de plaatsnaam 'Banlo'. Drenthe's eerste geschiedschrijver Picardt omschrijft de plek in 1660 als een kuil, oudtijds in het bos gelegen, ooit gebruikt als vergaderplaats, omgeven door van aarde gemaakte zitplaatsen. In de tijd van Picardt werden op die plaats kadavers gedeponeerd.

De huidige Ballerkuil in Rolde is een stuifzandlaagte, in 1846 door de provincie Drenthe aangekocht op gezag van een aantal Asser notabelen. Negatieve adviezen van boeren uit Balloo en het feit dat de kuil in een jonge zandverstuiving lag, mochten niet baten. In 1895 werd, ter gelegenheid van het bezoek van prinses Wilhelmina en koningin-regentes Emma aan Drenthe, een 'Oud-germaansche rechtspleging' nagespeeld in de Ballerkuil (zie: Openluchtspel). Mede daardoor werd de Ballerkuil het symbool van het oude Drenthe en een toeristische attractie.

Tegenwoordig is de wetenschap ervan overtuigd dat de thans als zodanig aangewezen Ballerkuil geen middeleeuwse vergaderplaats was. Veel aannemelijker is een kuil ten zuiden van Balloo, die evenwel door de spoorbaan Assen-Stadskanaal onzichtbaar is geworden. Archeologisch onderzoek heeft deze hypothese (nog) niet kunnen bevestigen.

Literatuur

  • Lit.: J.G. Borgesius e.a. (red.), Geschiedenis van Rolde (Meppel/Amsterdam 1993)
  • H.T. Waterbolk, 'Tussen Rhee en Rolde: verslag van een archeologische zoektocht', Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 59 nr. 2.