Persoon
Alle rechten voorbehouden

Jan Albert Bakker

Functie: Archeoloog

Geboren: 1935

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Breda 1935) Archeoloog.

Studeerde fysische geografie en prehistorie aan de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde 1973 op het proefschrift The TRB West Group. Studies in the chronology and geography of the Makers of Hunebeds and Tiefstich Pottery (1979). Van 1958-2000 was hij verbonden aan het Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. Bakker was nauw betrokken bij de opgraving door Van Giffen van de hunebedden in Noordlaren en het Drouwenerveld. Hij schreef studies over het aardewerk en de veenvondsten van de Trechterbekercultuur en de verspreiding van de hunebedden.

Bakker wijdde diverse publicaties aan de geschiedenis van het onderzoek van de Drentse hunebedden (o.a. 'July 1978: Lukis and Dryden in Drenthe', The Antiquaries Journal 59 (1979) 9-18; 'Protection, Acquisition, Restoration, and Maintenance of the Dutch Hunebeds since 1734: an Active and often Exemplary Policy in Drenthe', Berichten ROB 29 (1979) 143-183; 'Hunebed de Duvelskut bij Rolde - een literatuurstudie', NDV 119 (2002) 62-94) en zet zich in voor hun behoud en adequate landschappelijke verzorging (rapport 1980 op verzoek van het Ministerie van CRM en het Provinciaal Bestuur van Drenthe, samen met H.T. Waterbolk).

Sinds 1990 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.