Begrip

Archeologische Monumentenzorg

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Beleidsveld dat zich richt op de zorg voor en het instandhouden van het archeologisch erfgoed en de kennis daarover.

Op nationaal niveau is de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek belast met de AMZ. Met ingang van 2006 is deze dienst samengegaan met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg tot de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Daarnaast dragen ook de provincies en gemeenten verantwoordelijkheid voor een goede zorg voor het bodemarchief. Uitgangspunt van de AMZ is het behoud 'in situ' van archeologische waarden, d.w.z. ter plaatse in de bodem. Duurzaam behoud geniet de voorkeur boven het direct raadplegen van het bodemarchief door opgraving. Toekomstige generaties onderzoekers moeten immers hun eigen vragen aan het bodemarchief kunnen stellen en ongetwijfeld hebben zij daarvoor betere onderzoekstechnieken tot hun beschikking. Aan de moderne AMZ ligt het sterke besef ten grondslag dat het bodemarchief een eindige bron is die slechts één keer geraadpleegd kan worden.