Begrip

Archeologische Monumentenkaart Drenthe

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Kaart met archeologische terreinen inclusief catalogus en handleiding.

Op de AMK Drenthe staan terreinen waarvan bekend is dat zich daarin archeologische resten bevinden. Voor ieder terrein is in kleur aangegeven welke waarde er aan de archeologische resten toegekend is. In de catalogus wordt de aard van de archeologische resten per terrein beschreven. Verder staat aangegeven welke terreinen zijn beschermd volgens de Monumentenwet 1988 en bevat de catalogus adviezen over inrichting en beheer. De handleiding bevat algemene opmerkingen over gebruiksmogelijkheden van de AMK. Samen met de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) vormt de AMK de basis voor inbreng van archeologische informatie in planologische trajecten. De AMK bestaat sinds 1995, als opvolger van een generatie archeologische meldingskaarten, en wordt geproduceerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, mede in opdracht van de provincie. De eerste AMK Drenthe dateert uit 1999. De kaart wordt periodiek geactualiseerd.