Locatie

Anderen

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Dr.: Aandern

Esdorp in de gemeente Aa en Hunze (tot 1998 Anloo) ten zuidwesten van Eext en ten noordoosten van Rolde. Van Rolde is het dorp gescheiden door het Andersche Diep, vroeger de gemeentegrens tussen Anloo en Rolde.

De plaats wordt voor het eerste vermeld in het register van het klooster Dikninge in 1217, vervolgens in 1254, steeds als: in Anderne, in 1381-83: tot Andren in den kerspel van Anlo en in 1383 in de buer-scap tot Anderen. Waarschijnlijk is de naam ontstaan uit Annerne, waarbij -ne een relict is van -horne, hoek. De naam Annerhorne betekent dus: hoek of streek, die aan de persoon Anne behoort of vanuit Annen is bevolkt. Een andere mogelijke naamsverklaring is dat deze ontstaan is uit 'aan de ren' (ren = waterloop, i.c. het Andersche Diep).

Het plaatsje is ontstaan bij een driesprong van wegen naar Gasteren, Anloo, Eext, Gieten en Rolde. Tot de Franse tijd was de buurtschap bevoegd willekeuren vast te stellen voor de samenleving en het grondgebruik van de marke; het oudste zgn. boerboek in het dorp dateert van 1794. In 1630 telde Anderen elf boerderijen, in 1850 25 en in 1950 43; het aantal nam toe door het voortschrijden van de ontginningen. Wegens schaalvergroting en ruilverkaveling (1972-1986) waren er in 1994 nog vijftien over, voorts drie bij de tol in de weg Rolde-Gieten. Op de elf boerderijen huisden in 1630 83 personen; thans telt het dorp ca. 250 zielen. In de loop der tijd kreeg het een school ('Schepershof', eerste vermelding in 1767), een zuivelfabriek en middenstanders (bakker, smid, winkelier, caféhouder).

Schimpnamen voor de inwoners: Mooshappers, Moosstengels en Moesappels.

Literatuur