Locatie

Amelte

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

1. Verdwenen esgehucht uit de Vroege Middeleeuwen, was gelegen in de marke van Anreep ten zuiden van de huidige weg Assen Deurze. In het begin van de 17e eeuw woonden er twee boeren, de Olde Jan en de Jonge Jan 't Amelde.

2. Landgoed. In 1817 wist de gouverneur van Drenthe, Petrus Hofstede, huize Vredeveld vlakbij Amelte te kopen. Hij verwierf ook de twee erven te Amelte en alle markegronden in Amelte en Vredeveld. Een belangrijk deel daarvan werd ontgonnen en bebost.

Na Hofstede's dood in 1839 werd het merendeel van zijn grondbezit geveild. De percelen die later het landgoed Amelte zouden vormen, bleven voorlopig in de familie. Omstreeks 1880 ging dit ruim 75 ha grote gebied, gelegen aan weerszijden van de weg naar Rolde en grenzende aan de groenlanden langs het Deurzerdiep, over in andere handen.

Het huidige Amelterbos en de woonwijk Amelterhout hebben niet of nauwelijks iets met Amelte te maken en zouden eerder een aan Vredeveld gelieerde benaming moeten hebben. Oudere schrijfwijzen: Amelde, Ameld (uitspraak: Amelt). In 1470: in Amelden Kampe, wat wijst op een persoonsnaam. Een andere optie is Amelede, waarin met lede een waterloop naar Assen wordt bedoeld. Ame of Aam zou dan de naam geweest zijn van het Deurzer- of Amerdiep, een veel voorkomende aanduiding van een beek of rivier. Daardoor is ook het verder zuidwaarts gelegen Amen met Amelte verwant.

Literatuur

  • Lit.: R. Marring, 'Wonen en werken in Amelte (ca. 1600-1800), Asser Historisch Tijdschrift (1994) nr. 3
  • M.Th. Kraijer, 'Amelte als landgoed', Asser Historisch Tijdschrift (1994) nr. 3.