Organisatie

Aktieve Praktijk Archeologie Nederland

Organisatie type: Archeologische vereniging

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Archeologische vondsten. Een aantal vuistbijlen en een pijlpunt. urn:rights:all-reserved

Landelijke vereniging van amateur-archeologen, in 1979 opgericht uit onvrede over het steentijdonderzoek in Nederland en de afloop van 'de zaak Vermaning' in het bijzonder.

De oprichters twijfelden niet aan de echtheid van de door Vermaning verzamelde vuurstenen artefacten. Over dit en aanverwante thema's publiceerde men eerst in de (door onafhankelijke stichtingen uitgegeven) tijdschriften Archeologische Berichten (1979-1988) en Archeologie (1989-1992), later in eigen uitgaven APAN/Intern (1986-1991) en APAN/-Extern (1992-).

De naam 'praktijkarcheologen' is gekozen om aan te geven dat men de kennis in het veld opdoet en niet achter een bureau. De vereniging maakte roerige tijden door en verloor vooral leden door de dood van Vermaning (1987) en de door een aantal leden aangehangen extreme duiding van (vuur)stenen als prehistorische sculpturen. Een aantal met de gang van zaken ontevreden leden richtte in 1986 de Stichting Archeologie en Monument op. Anno 2002 had de APAN ruim honderd leden.

Literatuur