Begrip

Ahrensburgcultuur

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Cultuur of traditie uit het Laat-Paleolithicum, genoemd naar vindplaatsen in het Ahrensburger-Tunneldal in de omgeving van Hamburg.

De Ahrensburg-cultuur wordt gedateerd in de laatste koude fase van het Laat-Glaciaal en het begin van het Holoceen - ca. 11.000 - 9000 v.Chr. - en is daarmee de directe voorganger van mesolithische groepen in Noordwest-Europa. Tot de kenmerkende artefacten van de Ahrensburg-cultuur behoren gesteelde spitsen en grote klingen. In de vroegste fase van de Ahrensburg-cultuur domineren de steelspitsen, maar deze worden in de loop der tijd geleidelijk vervangen door een type spits dat we vooral uit het Mesolithicum kennen.

Nederzettingen van de Ahrensburg-cultuur vinden we in Zuid-Scandinavië, Duitsland, Nederland en België. In Noord-Nederland kennen we een klein aantal vindplaatsen die we tot de late fase van de Ahrensburg-cultuur rekenen, waaronder twee in Friesland. De enige (mogelijke) vindplaats in Drenthe ligt op de Havelterberg, waar ten minste één steelspits is gevonden. De mensen van de Ahrensburg-cultuur voorzagen waarschijnlijk grotendeels in hun levensonderhoud door de jacht op rendieren, vandaar dat ze ook wel bekend staan als rendierjagers.

Literatuur

  • G.J. van Noort en A. Wouters, 'Ahrensburgien van de Havelterberg', Archeologie 1 (1989)
  • D. Stapert, 'The Late Palaeolithic in the Northern Netherlands', in: B. Valentin, P. Bodu en M. Christensen (red.), L'Europe centrale et septentrionale au Tardiglaciare (Nemours 2000).