Organisatie

AGV

Organisatie type: Gymnastiek Vereniging

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

De Asser gymnastiekvereniging AGV uit Assen tijdens het 50-jarig jubileum, gefotografeerd op het tennispark de Hertenkamp aan de Hertenkamp (1929). - Bron: Drents Archief, collectie Gemeente Assen

Volledig: Asser Gymnastiek Vereniging - Op 17 september 1879 opgericht. In het begin telde de club 'tweeëntwintig werkende en drie kunstlievende leden'. De laatste categorie zou tegenwoordig donateur worden genoemd. Op 1 januari 1880 stonden al 35 personen ingeschreven. De discipline was groot: 'De oefeningvergaderingen (trainingen) getrouw bij te wonen is de noodzaak voor de werkende leden. Zoo een lid verhinderd is de oefeningsvergaderingen bij te wonen, is hij verplicht daarvan voor de aanvang der vergadering schriftelijk mededeeling te doen aan het gymnastieklokaal. Zoo deze mededeeling niet is ingekomen, verbeurt het weggebleven lid een boete van 0.25 gulden. Bij verhindering deze mededeeling te kunnen doen, kan het bestuur ontheffing der boete verlenen.' De gymnastiekleraar van de hbs, de heer P.H. Hopper, was de eerste 'directeur', trainer. Als onderwijzer in de wapenoefeningen werd de heer Sikkens, foerier van het garnizoen benoemd. Op 28 april 1880 werd in de gymnastiekzaal van de hbs de eerste uitvoering gegeven. Op de uitnodiging stond: 'Introductie is mogelijk, in gewoon costuum vermeerderd met sjerp'. AGV heeft in de loop der jaren een vooraanstaande rol gespeeld in de ontwikkeling van de turnsport. Steeds werd ingespeeld op nieuwe trends.

In 2010 zijn de vier Asser gymnastiekvereningen A.G.V., Eendracht, Hygiëa en UDI samengegaan. Onder de naam Omnigym is hiermee een van de grootste gymnastiekverenigingen van Drenthe opgericht.