Begrip

Agrarisch natuurbeheer

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Beheer om landschapselementen en natuurdoeltypen te ontwikkelen die gebonden zijn aan landbouwgronden zoals akkerkruiden, weidevogels en bloemrijke graslanden en slootranden. Naast het professionele natuurbeheer door grote terreinbeherende instanties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Stichting Het Drentse Landschap proberen de overheden de boeren te betrekken bij het natuurbeheer door subsidie te geven voor agrarisch natuurbeheer. Naast het ontwikkelen van meer flora en fauna in akkers en weiden wordt ingezet op het beter in standhouden of aanleggen van landschapselementen zoals lanen, houtwallen, singels, poelen en natuurvriendelijke slootkanten.