Begrip

Aflaat

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Johannes, bisschop van Traiectum, belooft 30 dagen aflaat aan de christenen, die de mis hooren vieren op het altaar van St. Katherina in de kerk van Dickeninghe; opdat dat altaar met zijne reliquieën hooger geacht worde. (17 oktober 1338). - Bron: Drents Archief, abdij Dickninge

In de Rooms-Katholieke Kerk een door de kerkelijke overheid buiten de biecht verleende kwijtschelding van tijdelijke zondestraffen.

In Drenthe zijn weinig aflaten verleend. Bekend is een aflaat in 1421, verleend ter voorbereiding van de stichting van de parochie Meppel. In 1433 verkreeg de pastoor van Anloo een aflaat voor degenen die zijn kerk bezochten.

Literatuur

  • F.J. Bakker, 'De kerk in Drenthe vóór de Reformatie', in: M.A.W. Gerding (red.), In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt (Delft 1998).