Begrip
Alle rechten voorbehouden

Aartspriester

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Titel van de priester aan wie onder de leiding van de nuntius het bestuur over de kerk was toevertrouwd.

Tot 1853, het jaar waarin de Bisschoppelijke Hiërarchie werd hersteld, waren er geen bisschoppen in Noord-Nederland, en ook geen officiële parochies. Die werden 'staties' genoemd. Het werk dat normaal gesproken een bisschop doet, toezicht houden, werd gedaan door zeven zogenaamde aartspriesters. De aartspriester voerde het bestuur over zijn ambtsgebied zoals een bisschop, maar had niet het recht om de sacramenten priesterwijding en vormsel toe te dienen. Voor Drenthe waren de aartspriesters voor Salland en Drenthe, die in Zwolle woonden, van belang. Belangrijk voor Drenthe waren de aartspriesters Joannes Henricus Muller en Henricus Van Kessel